“Ынтымак” ТВнын теле программалары – Программа передач “Ынтымак” ТВ (27-июль, 2-август. 2020)

Понедельник (27.07.2020)

06:55 Гимн КР
07:00 Музыка 0:30:00
07:30 М/ф «Кунг-фу Панда Захватывающие легенды» 3-сезон 10-серия 0:25:00
07:55 Х/Ф «Солдат Джейн» 2:00:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:35:00
10:35 «Эрке Сары» 8-программа (повтор) 0:25:00
12:00 “Ё садокат, ё хиёнат” уз.фильм 1:00:00
13:00 М/Ф Викинг Вик 1:20:00
14:30 Музыка
15:00 Т/с «Императрица Ки» 24-серия 1:00:00
16:00 Т/с “Кузгун” 21 серия 0:51:00
17:00 Т/с «Стрела» 6-сезон 8-серия 0:45:00
17:45 Т/с «Березка» 16-серия 1:00:00
19:00 Диний программа Насаат кж 40-50мин 1:00:00
20:00 «Кабарлар» 0:25:00
20:25 Т/с «Женская Доля» 530-531-532-серия 1:30::00
22:00 «Кабарлар» узб 0:25:00
22:30 Х/Ф “ Мой создатель” zona 1:49:00
00:05 Х/Ф “ Бесшумный” zona 1:30:00
01:40 Гимн КР 0:05:00

ВТОРНИК (28.07.2020)

06:55 Гимн КР
07:00 Музыка 0:10:00
07:10 “Кабарлар” (повтор) 0:25:00
07:35 Discovery. Возрождение прииска 1 (ts.kg) 0:45:00
08:35 Т/с «Женская Доля» 530-531-532-серия (повтор) 1:30:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Музыка 0:55:00
12:00 “Нонкур” уз.фильм 1:30:00
13:35 М/Ф “Тайна Мосли “ 1:36:00
15:00 Т/с «Императрица Ки»  25 1:00:00
16:00 Т/с “Кузгун” 22 серия 1:00:00
17:00 Т/с «Стрела» 6-сезон 9-серия 0:45:00
17:45 Т/с «Березка» 17-серия 1:00:00
19:00 Прямой эфир 0:35:00
19:35 “Из кубар” 0:20:00
20:00 «Кабарлар» 0:25:00
20:25 Т/с «Женская Доля» 533-534-535-серия 1:30:00
22:00 «Кабарлар»УЗ 0:25:00
22:25 Х/Ф  ” Солдат Джейн “ 2:05:00
00:10 Х/Ф  ” Убийственная команда “ 2:00:00
02:10 Гимн КР 0:05:00

 СРЕДА (29.07.2020)

06:55 Гимн КР
07:00 музыка 0:10:00
07:10 “Кабарлар” (повтор) 0:25:00
07:35 Прямой эфир (повтор) 0:40:00
08:30 Т/с «Женская Доля» 533-534-535-серия (повтор) 1:30:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Музыка 0:55:00
12:00 Х/Ф  ” Йукотилган бахт” уз.фильм 1:20:00
13:10 М/Ф “Спирит” 1:10:00
15:00 Т/с «Императрица Ки» 26 -серия 1:00:00
16:00 Т/с “Кузгун” 23 серия 1:00:00
17:00 Т/с «Стрела» 6-сезон  10-серия 0:45:00
17:45 Т/с «Березка» 18-серия 0:50:00
19:00 Диний программа Насаат кж 40-50мин 1:00:00
20:00 «Кабарлар» 0:25:00
20:25 Т/с «Женская Доля» 536-537-538-серия 1:30:00
22:00 «Кабарлар» УЗ 0:25:00
22:25 Х/Ф “ Отмщение 1:27:00
00:00 Х/Ф “Хакер 1:47:00
01:53 Гимн КР 00:05:00

ЧЕТВЕРГ (30.07.2020)

06:55 Гимн КР
07:00 музыка 0:10:00
07:10 “Кабарлар” (повтор) 0:25:00
07:35 Discovery. Возрождение прииска 2 (ts.kg) 0:45:00
08:35 Т/с «Женская Доля»   536-537-538-серия (повтор) 1:30:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Музыка 0:55:00
12:00 Х/Ф “Фатима ва Зухра” уз.фильм 1:50:00
13:50  М/Ф “Садко” 1:22:00
15:00 Т/с «Императрица Ки» 27-серия 1:00:00
16:00 Т/с “Кузгун” 24 серия 0:40:00
17:00 Т/с «Стрела» 6-сезон 11-серия 0:45:00
17:45 Т/с «Березка» 19-серия 0:50:00
19:10 Прямой эфир 0:40:00
20:00 «Кабарлар» КГ 0:25:00
20:25 Т/с «Женская Доля»  539-540-541-серия 1:30:00
22:00 «Кабарлар» УЗ 0:25:00
22:25 Х/Ф ” Т 34″ 2:40:00
01:47 Гимн КР 0:05:00

ПЯТНИЦА (31.07.2020)

06:55 Гимн КР
07:00 Музыка 0:25:00
07:10 “Кабарлар” (повтор) 0:25:00
07:35 Прямой эфир (повтор) 0:40:00
08:35 Т/с «Женская Доля» 539-540-541-серия (повтор) 1:30:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Музыка 00:55:00
12:00 Х/Ф “Прокурорнинг кизи” уз.фильм 1:14:00
13:20 М/Ф “САРИЛА: ЗАТЕРЯННАЯ ЗЕМЛЯ” 1:21:00
15:00 Т/с «Императрица Ки» 28-серия 1:00:00
16:00 Т/с “Кузгун” 25 серия 1:00:00
17:00 Т/с «Стрела» 6 сезон 12-серия 0:45:00
17:45 Т/с «Березка» 20 – серия 0:50:00
18:35 Развлекательная программа “Менин жерим” 0:20:00
19:00 Диний программа Насаат кж 40-50мин 0:15:00
20:00 «Кабарлар» 0:20:00
20:25 Т/с «Женская Доля» 542-543-544-серия 1:30:00
22:00 «Кабарлар» УЗ 0:25:00
22:25 Х/Ф “Гулаге -Военные” 2:40:00
02:10 Гимн КР 0:05:00

СУББОТА (01.08.2020)

06:55 Гимн КР
07:00 Музыка 0:20:00
07:10 «Кабарлар» (повтор) КЖ 0:25:00
07:45 Discovery. Возрождение прииска 3  (ts.kg) 0:45:00
08:45 Т/с «Женская Доля» 542-543-544-серия (повтор) 1:30:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Развлекательная программа “Менин жерим” (повтор) 0:20:00
11:30 Музыка 1:45:00
12:00 Хоин  Уз фильм 1:40:00
13:50 Х/Ф  “Хочу замуж за миллионера” 2:50:00
17:20 М/Ф “Белки в деле “ 1:06:00
19:00 Развлекательная программа “Кыштакта бир кун” 0:30:00
19:35 “Из кубар” 0:20:00
20:00 «Кошунаны тандабайт» 8 -серия 1:00:00
21:00 Международные новости 0:15:00
21:15 Х/Ф ” Кома “ 1:44:00
23:40 Х/Ф “ Люди в черном: Интернэшнл 1:43:00
01:25 Гимн Кр 0:05:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ (02.08.2020)

06:55 Гимн КР
07:00 Музыка 0:30:00
07:15 Х/Ф “ Бесшумный 1:40:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Развлекательная программа “Кыштакта бир кун” (повтор) 0:30:00
11:30 «Кошунаны тандабайт» 8-серия (повтор) 1:00:00
12:00 Х/ф “Жаннат кайдасан”   Уз. фильм 1:14:00
13:40 М/Ф “Балерина” 1:25:00
14:40 Х/Ф “Повелитель бури” 2:05:00
16:50 Док Фильм “земля” 2:20:00
19:15 Музыка 0:40:00
20:00 «Эрке Сары» 8 -программа 0:50:00
21:00 Развлекательная программа «Менин жерим» 0:30:00
21:30 Х/Ф “Долгий путь домой” 1:58:00
23:20 Х/Ф “Уцелевший” 2:03:00
01:29 Гимн КР

Пикир калтыруу

Сиздин E-mail дарек жарыяланбайт! Керектүү талаалар жылдызча менен белгиленген

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.