Нукура кыргызча сүйлөшүүдөн кыйналбайсызбы? Тест

Кыргыз эли байыртадан эле сөзгө чечен калк. Кыргыздын сөз байлыгынын бир бөлүгүн фразеологизмдер дагы толуктап турат. Ал сөзүбүздө даяр каражат катары колдонулуп, кептин жеткиликтүү айтылышына жардам берет десек болот. Бирок айрымдарга мындай сөздөр ...

Кыргыз тилинде сүйлөй албаган мамлекеттик кызматкерлер кызматынан четтетилеби?

2019-жылдан тарта мамлекеттик тилде эркин сүйлөп, оюн кенен түшүндүрө албагандар кызмат ордунан төмөндөп же четтетилиши күтүлүүдө. Бул тууралуу Мамлекеттик тил комиссиясынын төрагасы Назаркул Ишекеев билдирди.
load more