Бизнес башта: балчылардын жашоосу канчалык “ширин”?

Аары багуу өнөрүн  өздөштүрүп кетүү кыйын. Башта жөн гана хобби деп кабыл алып, бара-бара бул чөйрөнү кесип катары көрүп калгандар көп. Бизнестин башка түрлөрүнөн айырмаланып, аары багуу көбүрөөк билимди жана эмгекти талап кылат. Ошондой эле сезондуу...
load more