Айтматов арман кылган үч нерсе. Тест

Улуу жазуучу Чыңгыз Айтматов тирүү болгондо быйыл декабрда 90 жашка чыкмак. Ал  өзүнүн өлбөс-өчпөс чыгармалары менен элдин эсинде түбөлүк жашап келет. Айтматовдун 90 жылдыгына арналган иш чаралар Кыргызстанда эле эмес, дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө өткөрү...
load more