“Ынтымак” ТВнын теле программалары – Программа передач “Ынтымак” ТВ (13-19-ИЮЛЬ. 2020)

ПОНЕДЕЛЬНИК (13.07.2020)

06:55 Гимн КР  
07:00 Музыка 0:30:00
07:30 М/ф «Кунг-фу Панда Захватывающие легенды» 3-сезон 8-серия 0:25:00
07:55 Х/Ф « Врата дракона » 2:00:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:35:00
10:35 «Эрке Сары» 6-программа (повтор) 0:25:00
12:00 Х/Ф  “Мухаббат ресторани” уз.фильм 1:20:00
13:25 Х/Ф ” Самурай Ямада “ 1:40:00
15:00 Т/с «Императрица Ки» 15-серия 1:00:00
16:00 Т/с “Кузгун” 11 серия 0:51:00
17:00 Т/с «Стрела» 5-сезон 21-серия 0:45:00
17:45 Т/с «Березка» 6-серия 1:00:00
19:00 Развлекательная программа “Сонун” 1:00:00
20:00 «Кабарлар» 0:25:00
20:25 Т/с «Женская Доля» 500-501-502-серия 1:30::00
22:00 «Кабарлар» узб 0:25:00
22:30 Х/Ф “Чемпионы” 1:35:00
00:05 Х/Ф “Банкиры “ 2:05:00
02:15 Гимн КР 0:05:00

ВТОРНИК (14.07.2020)

06:55 Гимн КР  
07:00 Музыка 0:10:00
07:10 “Кабарлар” (повтор) 0:25:00
07:35 программа “Сонун” (повтор) 0:50:00
08:35 Т/с «Женская Доля» 500-501-502-серия (повтор) 1:30:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Док.фильм  Nat Geo Wild:  Дикие охотники  1 серия 0:55:00
12:00 Х/Ф  ” Жаноб хеч ким ” уз.фильм 1:30:00
13:35 М/Ф “Тайна Мосли “ 1:36:00
15:00 Т/с «Императрица Ки» 16-серия 1:00:00
16:00 Т/с “Кузгун” 12 серия 1:00:00
17:00 Т/с «Стрела» 5-сезон 22-серия 0:45:00
17:45 Т/с «Березка» 7-серия 1:00:00
19:10 Прямой эфир 0:45:00
20:00 «Кабарлар» 0:25:00
20:25 Т/с «Женская Доля» 503-504-505-серия 1:30:00
22:00 «Кабарлар» 0:25:00
22:25 Х/Ф  “Чемпионы быстрее вышше сильнее “ 1:40:00
00:10 Х/Ф  ” Монгол” 2:00:00
02:10 Гимн КР 0:05:00

 СРЕДА (15.07.2020)

06:55 Гимн КР  
07:00 музыка 0:10:00
07:10 “Кабарлар” (повтор) 0:25:00
07:35 Прямой эфир (повтор) 0:40:00
08:30 Т/с «Женская Доля» 503-504-505-серия (повтор) 1:30:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Док.фильм  Nat Geo Wild:  Дикие охотники  2 серия 00:55:00
12:00 Х/Ф  “Супер кенлинчак” уз.фильм 1:45:00
13:50 М/Ф ” Богатырша” 1:10:00
15:00 Т/с «Императрица Ки» 17 -серия 1:00:00
16:00 Т/с “Кузгун” 13 серия 1:00:00
17:00 Т/с «Стрела» 5-сезон  23-серия 0:45:00
17:45 Т/с «Березка» 8-серия 0:50:00
19:00 Развлекательная программа  “Сонун” 1:00:00
20:00 «Кабарлар» 0:25:00
20:25 Т/с «Женская Доля» 506-507-508-серия 1:30:00
22:00 «Кабарлар» 0:25:00
22:25 Х/Ф “Айла: Доч войны “ 2:05:00
00:30 Х/Ф  ” Убойный футбол  “ 1:50:00
02:25 Гимн КР 00:05:00
     

ЧЕТВЕРГ (16.07.2020)

06:55 Гимн КР  
07:00 музыка 0:10:00
07:10 “Кабарлар” (повтор) 0:25:00
07:35 Развлекательная программа “Сонун” (повтор) 1:00:00
08:35 Т/с «Женская Доля»   506-507-508-серия (повтор) 1:30:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Док.фильм  Nat Geo Wild:  Дикие охотники -3 серия 0:55:00
12:00 Х/Ф “Супер хизматкор ” уз.фильм 1:40:00
13:40  М/Ф “Как приручить дракона” 1:22:00
15:00 Т/с «Императрица Ки» 18-серия 1:00:00
16:00 Т/с “Кузгун” 14 серия 0:40:00
17:00 Т/с «Стрела» 6-сезон 1-серия 0:45:00
17:45 Т/с «Березка» 9-серия 0:50:00
19:10 Прямой эфир 0:40:00
20:00 «Кабарлар» 0:25:00
20:25 Т/с «Женская Доля»  509-510-511-серия 1:30:00
22:00 «Кабарлар» 0:25:00
22:25 Х/Ф   ” Тринадцать  убийц” 2:05:00
00:30 Х/Ф ” Баскетбол в стиле Кунг-фу “ 1:40:00
02:15 Гимн КР 0:05:00

ПЯТНИЦА (17.07.2020)

06:55 Гимн КР  
07:00 Музыка 0:25:00
07:10 “Кабарлар” (повтор) 0:25:00
07:35 Прямой эфир (повтор) 0:40:00
08:35 Т/с «Женская Доля» 509-510-511-серия (повтор) 1:30:00
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Док.фильм  Nat Geo Wild:  Дикие охотники -4 серия 00:55:00
12:00 Х/Ф “Менинг дустим жин ” уз.фильм 1:37:00
13:40 Х/Ф ” Пленница. Побег “ 1:20:00
15:00 Т/с «Императрица Ки» 19-серия 1:00:00
16:00 Т/с “Кузгун” 15 серия 1:00:00
17:00 Т/с «Стрела» 6 сезон 2-серия 0:45:00
17:45 Т/с «Березка» 10 – серия 0:50:00
18:35 Развлекательная программа “Менин жерим” 0:20:00
19:00 Развлекательная программа “Сонун” 0:15:00
20:00 «Кабарлар» 0:20:00
20:25 Т/с «Женская Доля» 512-513-514-серия 1:30:00
22:00 «Кабарлар» 0:25:00
22:25 Х/Ф “Бладшот” 1:50:00
00:20 Х/Ф “Лига мечты “ 1:45:00
02:10 Гимн КР 0:05:00

СУББОТА (18.07.2020)

06:55 Гимн КР  
07:00 Музыка 0:20:00  
07:10 «Кабарлар» (повтор) 0:25:00  
07:45 Развлекательная программа “Сонун” (повтор) 1:00:00  
08:45 Т/с «Женская Доля» 512-513-514-серия (повтор) 1:30:00  
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Развлекательная программа “Менин жерим” (повтор) 0:20:00
11:30 Музыка 1:45:00
12:00 Х/Ф “Киракаш  Уз фильм 1:40:00
13:50 Х/Ф  “Ласковый май “ 1:55:00
15:55 Х/ф ” Помпеи “ 1:55:00
17:55 М/Ф ” Кароль слон” 1:05:00
19:00 Развлекательная программа “Кыштакта бир кун” 0:30:00
19:30 Музыка 0:30:00
20:00 «Кошунаны тандабайт» 7 -серия 1:00:00
21:00 Международные новости 0:15:00
21:20 Х/Ф “Врата дракона” 2:00:00
23:20 Х/Ф ” 21 мост” 1:43:00
01:10 Гимн Кр 0:05:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ (20.07.2020)

06:55 Гимн КР  
07:00 Музыка 0:30:00  
07:15 Х/Ф ” 21 мост “ 1:40:00  
10:00 Брифинг Мин.Здравохранения 0:50:00
11:00 Развлекательная программа “Кыштакта бир кун” (повтор) 0:30:00
11:30 «Кошунаны тандабайт» 7-серия (повтор) 1:00:00
12:00 Х/ф ” Шункорлар”   Уз. фильм 1:40:00
13:40 М/Ф “Волки и овцы  “ 1:20:00
14:40 Х/Ф ” Тринадцать  убийц “ 2:05:00
16:50 Х/Ф ” Хороший, плохой, далбанутый” 2:20:00
19:15 Музыка 0:40:00
20:00 «Эрке Сары» 6 -программа 0:50:00
21:00 Развлекательная программа «Менин жерим» 0:30:00
21:30 Х/Ф ” Мюнхенская трагедия” 1:35:00
23:35 Х/Ф ” Ценный груз “ 1:26:00
01:15 Гимн КР  

 

Пикир калтыруу

Сиздин E-mail дарек жарыяланбайт! Керектүү талаалар жылдызча менен белгиленген