Жолдоштор: Кетмен менен алтын балык кармаган Бочой

Рамазан  менен Бочой бул ирет балык уулоого барышты. Мында Рамазан  колундагы кетменди Бочойго берип, анын кайырмагын өзү алмай болду. Оюнда кири жок Бочой ага макул болуп, кетменди сууга  салып олтурса, алтын балык илинет.

Досун туурап, кетмен менен учам деген Бочой жардан кулады

Жолдоштор тоого уй кайтарганы чыгышкан. Достордун бири Рамазандын адаттагыдай эле тентектиги кармап, Бочойду кетмен менен учууга үндөйт. Оюнда кири жок Бочой ага ишенип, кетмен менен учууга даярданат. Тамаша экенин айткыча болбой шашкалактаган Бочой ...
load more