Окуй албаган мугалим

Жон Коркоран- америкалык жазуучу жана белгилүү бизнесмен. Ал мектепке жакшынакай эле келип, сабак башталары менен таштай катып, бир кыймылын бузбай олтуруп калчу. Мындай аракети менен мугалимдердин көзүнө көрүнбөгөнгө, байкалбаганга аракет кылып, үйг...
load more