Эне-бала өлүмү кыскарды

Кыргызстанда 2014-жылдан 2016-жылга чейин энелердин төрөт учурундагы өлүмү 41%га кыскарса, ымыркайлардын чарчап калышы 19%га азайды. Көрсөткүчтүн төмөндөшүнө Саламаттыкты сактоо министрлиги менен өкмөттүк эмес уюмдардын биргеликте иш алып баруусу түр...
load more