Насыяны төлөй албай калгандар күрөөдөгү мүлкүнөн толук кол жуубайт. Мыйзам долбоор үч окуудан өттү

  Насыя төлөнбөй калган учурда күрөөгө коюлган мүлк базар баасында сатылып, калганы ээсине кайтарылууга тийиш Жогорку Кеӊеште күрөөгө коюлган мүлктөрдү насыя төлөнбөй калган учурда банктын эсебине алууда киргизилип жаткан жаӊы эрежелерге арналга...
load more