Байкалбай жатып, базары жүргөн товарлар жана алардын баалары

Коронавирустун пайда болушу менен өздүк эрежелерди туура сактоо эскертилип, кайсы азыктар вирусту жок кылаары тууралуу маалыматтар тарап жатат. Мындан улам, базарлар менен дарыканаларда байкалбай, арзан турган кээ бир азыктар, медициналык каражаттард...
load more