Айдоочуларга салынуучу айып пулдун жаңы өлчөмдөрү. Тизме

 2019 жылдын 1 январынан тартып бир канча жаңы мыйзамда күчүнө кирди. Эми жол коопсуздугунун эрежелерин бузган айдоочуларга карата айып пулдун жаңы өлчөмдөрү аныкталды. Тактап айтканда, көбөйдү.

 

27-берене. Айып пул

  1. Айып пул акчалай жаза чарасы болуп саналат, бузууларды жасагандыгы үчүн жеке жана юридикалык жактарга ушул Кодексте белгиленген учурларда, өлчөмдө жана тартипте салынат.

Айып пул өлчөмү боюнча төмөнкүдөй сегиз категорияга бөлүнөт:

1) 1-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 1000 сом, юридикалык жактар үчүн – 5000 сом;

2) 2 категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 3000 сом, юридикалык жактар үчүн – 13000 сом;

3) 3-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 5500 сом, юридикалык жактар үчүн – 17000 сом;

4) 4-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 7500 сом, юридикалык жактар үчүн – 23000 сом;

5) 5-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 10000 сом, юридикалык жактар үчүн – 28000 сом;

6) 6-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 12500 сом, юридикалык жактар үчүн – 35000 сом;

7) 7-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 15000 сом, юридикалык жактар үчүн – 45000 сом;

8) 8-категориядагы айып пул: жеке адамдар үчүн – 17500 сом, юридикалык жактар үчүн – 55000 сом.

 

28 берене.  Бузуунун кошумча укуктук кесепеттери түшүнүгү, анын түрлөрү жана колдонуу шарттары

Кодекске ылайык, жаңы бузууларды жасоону болтурбоого же айып пулду төлөөнү камсыз кылууга багытталган мажбурлоо чаралары бузуунун кошумча укуктук кесепеттери болуп саналат. Бузуунун кошумча кесепеттери төмөнкүлөр:

1) туум;

2) мүлктү алып коюу;

3) транспорт каражаттарын мажбурлап эвакуациялоо.

Бузуунун кошумча укуктук кесепеттери бузуу категорияларына карабастан колдонулат жана ушул Кодекстин Өзгөчө бөлүгүнүн беренесинин (беренесинин бөлүгүнүн) санкциясында каралбаган учурларда да колдонулушу мүмкүн. Мүлктү алып коюу формасындагы бузуунун кошумча укуктук кесепети жеке адам тарабынан бузгандыгы үчүн жоопкерчилик каралышы мүмкүн болгон куракка чыкканга чейин жосун жасалган учурларда да колдонулат.

29-берене. Туум

Төлөөнүн мөөнөтү өткөн ар бир күн үчүн өз убагында төлөнбөгөн айып пулдун суммасынан 0,05 пайызга барабар өлчөмдө пайыздарда эсептелген акчалай төлөм туум болуп саналат. Белгилей кетчү нерсе, туумдун эң чоң өлчөмү бузуучуга карата колдонулган айып пулдун өлчөмүнөн ашпайт.

30-берене. Мүлктү алып коюу

Мүлктү алып коюу ыйгарым укуктуу органдын чечиминин негизинде төмөнкүдөй буюмдарды жана башка заттарды мажбурлап алып коюудан турат:

1) бузуу жасалган каражатты (куралды);

2) мыйзамсыз жүгүртүү менен байланышкан бузуу предметин;

3) бузуу жасоонун натыйжасында алынган.

31-берене. Транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо жана дөңгөлөктөрдүн блокираторлорун колдонуу

Мажбурлап эвакуациялоо транспорт каражатын бузуу жасалган жерден же жол транспорт кырсыгы болгон жерден атайын унаа токтотуучу жайга которуп, мажбурлап алып барууда турат.

Дөңгөлөктөрдү блокировкалоо Жол кыймылынын эрежелери транспорт каражатын айдоочу тарабынан бузулган учурда, транспорт каражатынын кыймылдоо (дөңгөлөктөрдүн айлануу) мүмкүнчүлүгүн жокко чыгаруучу техникалык каражаттарды транспорт каражатына мажбурлап орнотуудан турат.

Транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоодо менчик ээсине транспорт каражатынын турган жери жөнүндө кабар берилет. Транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо жана дөңгөлөктөргө блокираторлорду колдонуу жөнүндө бузуу тууралуу протоколдо тиешелүү белги коюлат.

Транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоого жана аны сактоо боюнча чыгымдардын ордун бузууну жасаган адам тарабынан толтурулат.

Транспорт каражатын мажбурлап эвакуациялоо, атайын унаа токтотуучу жайга алып баруу, аны сактоо жана дөңгөлөктөргө блокираторлорду колдонуу тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталат.

35-берене. Бир нече бузууларды жасаганда жаза чараларын колдонуу

Бир эле адам тарабынан эки же андан ашык бузуулар жасалган учурда жаза чарасы ар бир бузуу үчүн өзүнчө колдонулат.

36-берене. Жаза чарасын колдонуунун эскириши

Айып пул түрүндөгү жаза чарасы бузуу жасалган күндөн тартып алты айдын ичинде, ал эми бузуу улантыла берсе, бузуу табылган күндөн тартып алты айдын ичинде колдонулушу мүмкүн.

Эгерде бузуу жасаган адам ыйгарым укуктуу органдан качса, ошол качып жүргөн бүтүндөй убакытта эскирүү мезгилинин өтүшү токтотула турат. Адам табылган күндөн тартып эскирүүнүн мөөнөтүнүн өтүшү кайра жаңыртылат. Мында туум эсептелет.

Эскертүү түрүндөгү жаза чарасы бузуу табылган учурларда, ал жасалгандан кийин жана жасалган жеринде түздөн-түз колдонулушу мүмкүн.

121-берене. Транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежелерин бузуу

Эксплуатациялоого тыюу салынган, техникалык бузуктары бар транспорт каражаттарын айдоо – 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Бул транспорт каражаты үчүн милдеттүү болгон техникалык кароодон өтпөгөн транспорт каражатын айдоо – 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Транспорт каражатын каттоо, номердик белгини жайгаштыруу тартибин бузуу – 1-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Калктуу конуштарда мотошлемдерди же коопсуздук курларын пайдалануу эрежелерин бузуу – 1-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Калктуу конуштан тышкары жерлерде мотошлемдерди же коопсуздук курларын пайдалануу эрежелерин бузуу – 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

122-берене. Транспорт каражаттарын документи жок айдоо

Транспорт каражатын тиешелүү категориядагы айдоочулук ырастамасы же транспорт каражатын каттоочу документи жок айдоо – 1-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Жерде жүрүүчү транспорт каражатынын ээсинин жарандык-укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандырылышын ырастаган, мыйзамдарда каралган документи жок айдоосу – 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Транспорт каражатын мындай транспорт каражатын айдоого укугу жок адамдын айдоосуна, же транспорт каражатын айдоого укугу жок адамга мындай транспорт каражатын айдаганга берүү – 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Эскертүү. Бул берененин жоболору мыйзамдын негизинде белгиленген тартипте транспорт каражатын айдоого үйрөнүп жаткан адамдарга карата колдонулбайт.

123-берене. Айдоочунун жол кыймылы эрежелерин бузуусу

Транспорт каражатынын айдоочусунун транспорт каражаттарынын кыймылынын ылдамдыгы саатына 20 километрден көп эмес белгиленген чектөөлөрдөн ашуусу, же жол белгилериндеги талаптарды, же болбосо жолдун өтүү бөлүгүндөгү белгилерди бузуусу, же жүктөрдү ташуу, же болбосо транспорт каражаттарын чиркеп сүйрөө эрежелерин бузуусу, же токтотуу, же болбосо токтоп туруу эрежелерин бузуусу, же жөө жүрүүчүлөрдүн өткөөлүнөн өтүү эрежелерин бузуусу, же жөө жүрүүчүлөрдүн жөнгө салынбаган өткөөлдөрүндө жөө жүрүүчүлөрдүн кыймылына артыкчылыктарды бербөөсү, же тротуар менен, же болбосо жөө жүрүүчүлөрдүн жолу менен жүрүүгө тыюу салууну бузуусу – 1-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Транспорт каражатынын айдоочусунун жол кесилиштеринен өтүү, жалпы пайдалануудагы транспорт каражаттарын токтотуу эрежелерин бузуусу, же светофордун тыюу салуучу сигналынан же болбосо жөнгө салуучунун жаңсоосуна карабай өтүп кетүүсү, же кууп өтүүнүн же болбосо каршы өтүүнүн, коопсуз аралыктын, интервалдын же болбосо транспорт жүргөн жол бөлүгүндө транспорт каражаттарын жайгашуусунун эрежелерин бузуусу, же автомагистралдарда жүрүү эрежелерин бузуусу, же тышкы жарык берүүчү приборлорду же болбосо эскертүү сигналдарын пайдалануу эрежелерин бузуусу, ал приборлорду стандарттардын талаптарын бузуу менен пайдалануусу, же болбосо аларды кайтадан башкача жабдуусу, же айдоочунун транспорт каражатында жүрүп баратканда колдун жардамысыз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө мүмкүндүк берүүчү, техникалык түзүлүштөр менен жабдылбаган байланыш каражаттарынан пайдалануусу (шашылыш, кечиктирилгис кызматтык милдеттерди аткаруу убагындагы атайын транспорт каражаттарынын айдоочуларын албаганда), же айдоону үйрөтүү эрежелерин бузуусу – 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Атайын жарык берүүчү же болбосо үн чыгаруучу сигналдык түзүлүштөрүн иштетүү менен жүрүп бараткан кырсыктык-куткаруу кызматтарынын, медициналык тез жардамдын, өрттөн сактоонун, ички иштер органдарынын транспорт каражаттарына жүрүп баратканда артыкчылык бербөө же коомдук транспорт каражаттарына артыкчылык бербөө, анын ичинде каттамдык транспорт каражаттары үчүн тилкеде жүрүү же болбосо токтотуу эрежелерин бузуу – 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Транспорт каражаттарынын кыймылы үчүн ылдамдыгы саатына 40 километрден ашпаган чектөөлөр коюлган жерлерде транспорт каражатынын айдоочусунун ылдамдыкты ашырышы – 4-категориядагы айып пул салууга алып келет.

124-берене. Автоээнбаштык

Автоээнбаштык, башкача айтканда, транспорт каражатын айдоочунун коомго ачыктан-ачык урматтабагандыкты билдирген, Жол кыймылынын эрежелерин жана транспорт каражатын пайдаланууну бузуу менен коштолгон (автомобиль жарышы, белгиленбеген жерлерде ар кандай түрдөгү көрсөтмөлүү айдоо ж.б.) коомдук тартипти жана жарандардын тынчтыгын ачыктан-ачык бузган атайын аракеттери – 4-категориядагы айып пул салууга алып келет.

126-берене. Кечиктирилгис учурларда транспорт каражатын бербей коюу

Ички иштер органдарынын, улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерине же медициналык кызматкерге кечиктирилгис учурларда транспорт каражатын бербей коюу – 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

127-берене. Жол кыймылынын башка эрежелерин бузуу

Ушул Кодексте эске алынгандарды кошпогондо, жол кыймылынын эрежелеринин башка талаптарын бузуу – Эскертүүгө же 1-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Ошол эле жосун транспорт каражатынын, жүктүн, автомобиль жолунун, көчөнүн, темир жол өткөөлүнүн, жол курулмасынын же башка мүлктүн бузулушуна алып келсе – 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Эскертүү. Жарандык-укуктук жоопкерчилиги камсыздандырылган адам милдеттүү түрдө камсыздандыруу мыйзамдарына ылайык жол-транспорт кырсыгынын катышуучусу бул жөнүндө биргелешип кабарлоо түзүү укугунан пайдаланган шарттарда транспорт каражатынын бузулуусуна алып келген, бул беренеде каралган жол кыймылынын эрежелерин бузгандыгы үчүн жоопкерчилик тартпайт.

128-берене. Транспорт каражатын мас абалында айдоо

Алкоголдук, баңгизаттык же токсикоманиялык мас абалындагы айдоочунун транспорт каражатын айдоосу – 8-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Алкоголдук, баңги заттык же токсикоманиялык мас абалындагы адамга транспорт каражатын айдоого берүү – 7-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Айдоочунун же транспорт каражатын башкаруучу адамдын, белгиленген тартипке ылайык анын мастыгын текшерип кароодон өтүүсүнөн баш тартуусу – 3 -категориядагы айып пул салууга алып келет.

129-берене. Уруксатсыз кайра жабдылган транспорт каражатын айдоо

Айдоочунун тиешелүү уруксаты жок кайра жабдылган же өзү билемдик менен орнотулган атайын үн чыгаруучу, жарык берүүчү сигналдары бар транспорт каражатын айдоосу – 3-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Сыртына оперативдүү кызматтардын автомобилдерине түшүрүлүүчү атайын жарык сызыктарынын схемаларын мыйзамсыз түшүрүп алган транспорт каражатын айдоо – 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Айдоочунун маңдайкы же болбосо алдынкы эшиктин каптал айнегинде күңүрттөө жабылган же аларда көшөгөлөр пайдаланылган же арткы каптал эшигинин айнегинде же болбосо арткы айнегинде күзгү сымал күңүрттөө жабылган транспорт каражатын айдоосу – 2-категориядагы айып пул салууга алып келет.

Эскертүү. Ушул ченем тизмеги Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан аныкталуучу атайын автомашиналарга жайылтылбайт.

 

Пикир калтыруу

Сиздин E-mail дарек жарыяланбайт! Керектүү талаалар жылдызча менен белгиленген